Transportlīdzekļu vadītājiem

Transportlīdzekļu vadītāju medicīniskās veselības pārbaudes.
TIKAI PIRMDIENĀS UN CETURTDIENĀS 
Reģistrācija no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00.
Pēc iepriekšēja pieraksta.
​+371 65231589 vai +371 26017675
Transportlīdzekļu vadītāju medicīniskā pārbaude autovadītāju tiesību saņemšanai vai pagarināšanai - veicam tikai pirmreizējās vai kārtējās pārbaudes,
līdzi jābūt:
1) atzinumam par veselības stāvokli no sava ģimenes ārsta - U27 forma; 
2) 1 fotokartiņai;
3) personu apliecinošam dokumentam,
MK Nr. 640
(izdoti Rīgā 2017. gada 24. oktobrī)

- izziņa no ģimenes ārsta par vispārējo veselības stāvokli - 027 forma,
- cukura diabēta gadījumā:
izziņu no  endokrinologa
vai
ģimenes ārsts pievieno endokrinologa slēdziena kopiju.

- kardioloģisko saslimšanu gadījumā:
kardiologa slēdziens
vai
ģimenes ārsts pievieno kardiologa slēdziena kopijas.

Pēc komisijas iziešanas dati par atļautajām kategorijām tiek ievadīti CSDD datu bāzē.
Medicīniskās uzziņas papīra formā uz rokām vairs  netiek izdotas.