Obligātās veselības pārbaude

Obligātās veselības pārbaudes darbam.
Obligātās veselības pārbaude darbam - līdzi jābūt darba devēja noformētai OVP kartei (divos eksemplāros - der arī kopija), izrakstam nr.0/27u no ģimenes ārsta par veselības stāvokli ,  plaušu Rentgenogrammas aprakstam (derīgs 1 gadu) vai norādei par to ĢĀP izrakstā, personu apliecinošam dokumentam