Obligātā veselības pārbaude (OVP)

Atgādinam, ka veselības pārbaudes ir jāveic, gan stājoties darbā, gan strādājot. To, kādas tieši pārbaudes jāveic, nosaka Latvijas Republikas likumdošana un izvērtē uzņēmumā strādājošais darba drošības speciālists vai uzņēmuma vadītājs, ņemot vērā darba specifiku.

Neatkarīgi no nodarbinātības jomas visiem darbiniekiem pirms stāšanās darbā jāveic veselības pārbaudes. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, kas paredz, ka darba devējam jārūpējas par darbinieku veselību un jānodrošina regulāra tās kontrole. Pārbaužu biežumu nosaka darba devējs vai darba drošības speciālists, kas ir kompetents izvērtēt katras darbības jomas riskus.

Darba devējs vai uzņēmuma darba drošības speciālists nosaka, cik bieži un kad jāveic izmeklējumi, iedod nosūtījumu veikt šīs pārbaudes, bet darbinieka pienākums ir noteiktā termiņā šīs pārbaudes veikt.  Piemēram, biroja darbiniekiem šīs pārbaudes parasti ir reizi 3 gados, citās sfērās strādājošajiem – katru gadu. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Medicīnas centrā KATARSE pirmdienās un ceturtdienās ir iespēja iziet ārstu komisija - obligātā medicīniskā veselības pārbaude darbam. Vienas dienas laikā ir iespēja tikt pie visiem speciālistiem un iegūt gala slēdzienu no arodārsta. 

Komisijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.