Skaidrojums par ārstu rezidentu profesionālas attīstības norisi

Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma, kas paredzēta noteiktas ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes apguvei un pilnveidošanai. Tā ir intensīva mācību programma, kas ļauj ārstiem dziļāk izprast un attīstīt konkrētas medicīnas nozares prasmes un zināšanas.

Rezidents ir ārsts, kas ir iesaistīts savas izvēlētās specialitātes apgūšanā. Šo terminu lieto, lai aprakstītu profesionāļus, kas pēc ārsta grāda iegūšanas turpina mācības noteiktajā specialitātē, lai kļūtu par sertificētiem speciālistiem. Šīs prasības tiek noteiktas saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", kas nosaka Vispārīgās prasības ārsta izglītībai.

Rezidentūras programmas ietver attiecīgajai ārsta specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi, tādējādi garantējot, ka ārsti ir pilnībā sagatavoti darbam konkrētā specialitātē. Rezidentūras programmās tiek pieņemti tikai tie ārsti, kuriem ir pamatspecialitātes sertifikāts, nodrošinot, ka tie ir adekvāti sagatavoti apakšspecialitātes vai papildspecialitātes apgūšanai.

Rezidentūras programmas Latvijā realizē tikai Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte, kas ir atzītas kā divas augstākās izglītības iestādes medicīnas izglītības jomā. Šo iestāžu kontrolētās rezidentūras programmas garantē augstas kvalitātes izglītību.

Papildus tam augstskolas slēdz līgumus par rezidentu apmācību ar ārstniecības iestādēm un sadarbības līgumus ar ārstniecības iestādēm, kas ir Veselības ministrijas padotībā. Tas nodrošina rezidentiem plašas prakses iespējas un tiešu pieredzi ārstniecības iestādēs, kas ir būtiski svarīgi viņu profesionālajai attīstībai.
 

Pašlaik vairāki FORTEMED un KATARSE medicīnas centru ārsti aktīvi pilnveido un paplašina savas zināšanas, izmantojot rezidentūras procesu. Šīs grupas profesionāļu vidū ir šādi speciālisti: Timurs Zurmutaī, Jūlija Dolgopolova, Vladislavs Kvelde, Evelīna Korsaka, Dace Pretkalniņa, Jūlija Jaščuka, Konstantīns Ščerbakovs, Jelizaveta Pavlova, Elizabete Tērauda, Sergejs Kižlo un Anastasija Barziloviča.
 

Šie ārsti ir apņēmušies uzturēt un uzlabot savas prasmes un zināšanas, aktīvi iesaistoties savu izvēlēto specialitāšu apguvē un pilnveidošanā rezidentūras laikā. Šis apņēmības apliecinājums liecina par viņu profesionālismu un vēlmi nodrošināt pacientiem visaugstāko aprūpes līmeni.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par šiem speciālistiem, tos var apmeklēt tiešsaistē, apmeklējot FORTEMED un KATARSE mājas lapas - fortemed.lv un katarse.lv. Šeit jūs varēsiet iepazīties ar katras personas profesionālo pieredzi, izglītību un specifisko interešu sfēru medicīnā. Tas ietver arī viņu sasniegumus un specialitātes, kā arī to, kā viņi iegulda savu laiku un pūles pacientu aprūpes uzlabošanā.

Šī informācija ir pieejama, lai nodrošinātu, ka pacienti ir pilnībā informēti par to, kāda ir ārsta kompetence un kāda veida speciālista palīdzību viņi var sagaidīt no konkrētās medicīnas iestādes.


Plašāka informācija par rezidentūras norisi ir pieejama Veselības ministrijas mājas lapā.