Ieroču nēsāšanas un glabāšānas atļaujām

Ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas medicīniskās pārbaudes.
Ieroču nēsāšanas un glabāšanas atļaujas medicīniskā pārbaude - līdzi jābūt 2 fotokartiņām, personu apliecinošam dokumentam​